SPIS ZABYTKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WG.DOLNOŚLĄSKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW

woj. dolnośląskie – pow. jeleniogórski

JANOWICE WIELKIE – gm.

Janowice Wielkie
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Chrystusa Króla, XVIII, nr rej.: A/900/942/J z 3.02.1989
- kościół fil. p.w. NMP, XV/XVI, nr rej.: A/901/1402 z 22.09.1965
- cmentarz kat. (nieczynny) k. XV, nr rej.: A/902/1115/J z 5.11.1992
- pastorówka, ob. plebania, ul. Partyzantów 5, 1744-49 z 27.06.2oo5
- ruiny zamku „Bolczów”, k. XIV-XVI, nr rej.: A/907/472 z 4.12.1958
- zespół pałacowy, ul. Chłopska 1:
- pałac, 1609, 1775, 1830, nr rej.: A/903/259 z 23.04.1951
- park, XVII-XIX, nr rej.: A/904/509/J z 8.12.1977
- folwark, nr rej.: 56/A1-6/01:
- spichrz, 2 poł. XVIII, 1920
- dom, k. XVIII, 1920
- stajnia, ob. kuchnia, k. XVIII, XX
- wozownia, ob. dom, 1920
- rządówka, 1803
- mur obronny z bramą, 1608
- willa z parkiem, ul. Robotnicza 9, 1870-1880, nr rej.: A/905/919/J z 30.05.1988
- willa z ogrodem, ul. Wojska Polskiego 4, ok. 1920, nr rej.: A/906/1054/J z 25.10.1990

Komarno
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. p.w. św. Józefa, XVIII, nr rej.: A/909/1408 z 23.09.1965
- kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, XVIII, nr rej.: A/921/1407 z 23.09.1965
- cmentarz katolicki (nieczynny), nr rej.: A/908/1113/J z 3.11.1992
- zespół pałacowy, 2 poł. XVII, XIX:
- pałac, nr rej.: A/910/914/J z 30.05.1988
- park, nr rej.: A/911/859/J z 4.02.1985

Miedzianka
- kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, XIX, nr rej.: A/912/1413 z 23.09.1965
- dom, Rynek 25, nr rej.: 603 z 26.08.1959 (nie istnieje ?) (brak decyzji w NID)

Mniszków
- dwór, ob. dom nr 17, drewn., 1 poł. XVIII, nr rej.: A/913/605/J z 26.02.1980

Radomierz
- kościół ewangelicki p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. rzym.kat. p.w. MB Różańcowej, 1748-54,nr rej.: A/914/1417 z 23.09.1969
- wieża d. kościoła kat., XVI, nr rej.: A/915/650/J z 4.08.1980
- cmentarz „Przy wieży”, nr rej.: A/916/1108/J z 7.08.1992
- zespół dworski, XVII-XVIII:
- dwór, ob. dom nr 3, nr rej.: A/917/533/J z 21.06.1979
- park, nr rej.: A/918/529/J z 15.06.1979

Trzcińsko
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. MB Częstochowskiej , k. XVIII -XIX, nr rej.: A/919/648/J z 4.08.1980
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/920/1129/J z 15.03.1993
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/922/528/J z 15.06.1979

JEŻÓW SUDECKI – gm.

Chrośnica
- kościół p.w. św. Jadwigi, XIV -XV, XIX, nr rej.: A/2086/1369 z 9.09.1965
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2087/1123/J z 21.12.1992

Czernica
- kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, XIV -XIX, nr rej.: A/2039/1121 z 27.07.1964
- cmentarz (nieczynny), nr rej.: A/2040/1120/J z 09.12.1992
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.
- zespół pałacowy, XVI -XIX:
- pałac, nr rej.: A/5491/530 z 27.01.1959
- tzw. kaplica, nr rej.: A/5466/1120 z 27.07.1964
- park, nr rej.: A/5377/503/J z 7.12.1977
- dom nr 4, XVIII, XIX, nr rej.: A/5430/1516 z 31.01.1966
- dom nr 79, mur./drewn.,1868, nr rej.: A/5842 z 10.08.2012

Dziwiszów
- kościół p.w. św. Wawrzyńca, XIV, nr rej.: A/2020/1140 z 10.10.1964
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2021/1127/J z 12.02.1993
- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w.
- zespół pałacowy i folwarczny:
- pałac, 2 poł. XVI, 1778, 2 poł. XIX, nr rej.: 714/J z 23.12.1981
- stajnia koni hodowlanych, 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: A/1023 z 5.10.2007
- stajnia koni zarodowych, 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: j.w.
- stajnia koni spacerowych z przejazdem i cz. mieszk., 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: j.w.
- budynek stodoły, obory, chlewu i magazynu uprzęży, 4 ćw. XVIII, XIX , nr rej.: j.w.
- park, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/5376/504/J z 7.12.1977
- zajazd, ob. dom mieszkalny nr 39, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: 618/J z 26.03.1980

Janówek
- dom nr 27, szach, XVIII/XIX, nr rej.: A/5371/513/J z 24.01.1978

Jeżów Sudecki
- kościół par. p.w. św. Michała Arch., 1574, nr rej.: A/2088/1404 z 23.09.1965
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2089/1121/J z 9.12.1992
- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w.
- dom, ul. Długa 66, szach., poł. XVIII, nr rej.: A/5383/491/J z 5.03.1977
- dom Gwarków, ul. Długa 135, nr rej.: A/5483/602 z 26.08.1959 (brak decyzji w NID)
- dom, ul. Kręta 16, szach., 1729, nr rej.: A/5382/493/J z 5.03.1977

Siedlęcin
- kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIV-XIX, nr rej.: A/2092/1419 z 23.09.1965
- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2094/1119/J z 5.12.1992
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy p.w. MB Nieustającej Pomocy, XVIII, nr rej.: A/2093/1420 z 3.09.1965
- wieża mieszkalna, ul. Długa 21, XIV, nr rej.: A/5514/87 z 12.03.1949
- oficyna przy wieży, 2 poł. XVIII, nr rej.: 346/A/04 z 23.08.2004

KARPACZ – MIASTO.
- miasto, XIX/XX, nr rej.: A/1367/606/J z 26.02.1980
- kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, mur.-szach.-drewn., 1910,
nr rej.: A/1306/647/J z 4.08.1980
- kościół pom. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mur.-szach.-drewn., 1908, nr rej.: A/1307/646/J z 4.08.1980
- dworek myśliwski, ob. liceum, ul. Gimnazjalna 7, nr rej.: A/1356/1024/J z 30.03.1990
- dworzec kolejowy z wiatą peronową, ul. Kolejowa 3, 1925, nr rej.: A/1218 z 15.05.2009
- chałupa (buda pasterska), ul. Konstytucji 3 Maja 27 (d. ul. 1 Maja 27), XVII/XVIII, nr rej.: 2/J (chałupa) z 30.06.1975 i 849/J z 7.11.1984 (buda pasterska)
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 34, mur.-drewn., nr rej.: A/157/1074/J z 13.05.1991
- karczma Sądowa, ob. DW „Bachus”, ul. Konstytucji 3 Maja 37,1836, 1910-1920, nr rej.: A/1358/1186/J z 10.02.1995
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 58, 1910, nr rej.: A/1360/1105/J z 12.05.1992
- dom, ul. Karkonoska (d. Odrodzenia) 23, drewn., 3 ćw. XIX, nr rej.: A/1363/521/J z 16.11.1978
- dom wycieczkowy, ob. hotel „Rezydencja”, ul. Parkowa 6 (d. ul. Waryńskiego), 1900-1910, nr rej.: A/1361/1153/J z 24.01.1994
- pensjonat „patria”, ul. Słowackiego 1, 1910, nr rej.: A/1362/1158/J z 28.04.1994

Karpacz – Bierutowice (obecnie Karpacz Górny)
- zespół kościoła „Wang”:
- kościół ewangelicki, drewn., pocz. XIII, 1842-45, nr rej.: A/1365/495 z 11.12.1958
- cmentarz z murem oporowym, nr rej.: A/1364/687/J z 6.07.1981
- schronisko „Samotnia” nad Małym Stawem, drewn., poł. XIX, 1922, nr rej.: A/1354/640/J z 30.05.1980
- schronisko „Strzecha Akademicka” , drewn., 1907, nr rej.: A/1355/641/J z 30.05.1980

Karpacz – Góra Śnieżka
- kaplica p.w. św. Wawrzyńca, drewn., XVII, XIX, nr rej.: A/1366/494 z 11.12.1958(brak dec. w NID)

KOWARY – MIASTO.
- miasto, nr rej.: A/1808/365 z 25.11.1956 (brak dec. w NID)
- kościół par. p.w. Imienia Marii, 2 poł. XV, poł. XVI, XVIII, nr rej.: 135 z 2.01.1950
- plebania, ul. 1 Maja 58, 1799, nr rej.: A/5511/1/1 z 26.06.1975 i 1316/J z 18.11.1997
- kaplica p.w. św. Anny, nr rej.: 1311/J z 17.09.1997
- ratusz, ul. 1 Maja 1a, 1789, XIX/XX, nr rej.: 9/A z 1.03.2000
- altana „Pawilon Oficerski”, ul. Borusiaka, k. XVIII, nr rej.: 880/J z 4.06.1986
- budynek mieszkalno-usługowy, ul. Jeleniogórska 10, XIX/XX, nr rej.: 1130/J z 19.03.1993
- dworek, ul. Jeleniogórska 12, XIX, nr rej.: A/5517/4/1 z 30.06.1975
- zespół szpitalny, ul. Jeleniogórska 14, 1907, nr rej.: 910/J z 30.03.1988:
- budynek administracyjny
- budynek mieszkalny
- budynek mieszkalny „Szarotka”
- budynek szpitalny
- budynek warsztatowy i kotłownia
- budynek magazynowy
- budynek spacerowy, drewn.
- park
- dom, ul. Jeleniogórska 30, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1219/J z 25.07.1995
- budynek mieszkalno-usługowy, ul. Kowalska 2/2, poł. XVIII-XX, nr rej.: 1141/J z 31.05.1993
- dom, ul. Łomnicka 19, 1788, XIX-XX, nr rej.: 1291/J z 10.04.1997
- dom, ul. 1 Maja 6, 2 poł. XVIII, XIX, XX, nr rej.: 856/J z 4.01.1985
- dom, ul. 1 Maja 7, 1900, nr rej.: 1296/J z 5.07.1996
- dom, ul. 1 Maja 8, ok. 1800, nr rej.: 1275/J z 24.10.1996
- dom, ul. 1 Maja 9, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 478/A/05 z 15.02.2005
- dom, ul. 1 Maja 10, k. XVIII-XIX, nr rej.: 1134/J z 29.04.1993
- młyn z piekarnią, ob. dom mieszkalny, ul. 1 Maja 11, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1258/J z 22.04.1996
- budynek mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 12/14, XVIII – XIX/XX,  nr rej.: 1124/J z 4.01.1993
-  dom, ul. 1 Maja 15, 1772, nr rej.: 479/A/05 z 15.02.2005
- dom, ul. 1 Maja 16, 3 ćw. XVIII, nr rej.: 1309/J z 14.07.1997
- dom, ul. 1 Maja 17, k. XVIII, nr rej.: 1040/J z 5.06.1990
- dom, ul. 1 Maja 18, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1165/J z 7.06.1994
- dom, ul. 1 Maja 19, 2 ćw. XVIII, nr rej.: 1062/J z 3.12.1990
- dom, ul. 1 Maja 20, poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1116/J z 5.11.1992
- dom, ul. 1 Maja 21, 1800, nr rej.: 1323/J z 19.12.1997
- dom, ul. 1 Maja 23, XVIII – 1 poł. XIX, nr rej.: 1183/J z 22.12.1994
- dom, ul. 1 Maja 25, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1193/J z 30.03.1995
- dom, ul. 1 Maja 28, XVII, XIX, nr rej.: 3/A/99 z 22.10.1999
- dom, ul. 1 Maja 34, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1079/J z 31.07.1991
- dom, ul. 1 Maja 35, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1335/J z 8.05.1998
- dom, ul. 1 Maja 37, 1800, nr rej.: 1322/J z 19.12.1997
- dom, ul. 1 Maja 38, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1251/J z 18.01.1996
- dom, ul. 1 Maja 40a, XVII-XIX, nr rej.: 813/J z 8.03.1984
- dom, ul. 1 Maja 44, pocz. XIX, nr rej.: 1063/J z 4.12.1990
- dom, ul. 1 Maja 48, 1800, k. XIX, nr rej.: 1289/J z 7.04.1997
- dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 50, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1126/J z 4.01.1993
- dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 53, po 1880, nr rej.: 1125/J z 7.01.1993
- dom, ul. 1 Maja 54, poł. XVIII, XX, nr rej.: 1064/J z 4.12.1990
- dom, ul. 1 Maja 70, XVIII-XIX, nr rej.: 1202/J z 1.06.1995
- oficyna, ul. 1 Maja 70a, nr rej.: 1241/J z 28.11.1995
- willa, ob. szkoła, ul. 1 Maja 72, poł. XIX, nr rej.: 1336/J z 19.05.1998
- dom, ul. 1 Maja 77, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1341/J z 27.07.1998
- dom, ul. 1 Maja 82, XVIII – 2 poł. XIX, nr rej.: 1137/J z 11.05.1993
- dom, ul. 1 Maja 96, k. XVIII, nr rej.: 1252/J z 30.01.1996
- pałac, ul. Ogrodowa 21, XVIII-XIX, nr rej.: A/5370/516/J z 6.03.1978
- dom, ul. Ogrodowa 30, 1748, nr rej.: A/5380/500/J z 26.11.1977
- dom, ul. Ogrodowa 49, k. XVIII, nr rej.: A/5369/517/J z 2.03.1978
- dom, ul. Pocztowa 1, XVIII, XX, nr rej.: 1131/J z 25.03.1993
- gospoda i hotel, ob. dom mieszkalny, ul. Pocztowa 5, 4 ćw. XVIII, nr rej.: 1304/J z 30.05.1997
- dom, ul. Pocztowa 12, k. XIX, nr rej.: 1138/J z 12.05.1993
- willa, ul. Sanatoryjna 1, 1870 – 90, nr rej.: 415/1-2/A/04 z 22.10.2004
- park, j.w.
- 2 domy (połączone łącznikiem), ul. Sanatoryjna 9, 9a, 1900-1904, nr rej.: 1168/J z 15.06.1994
- dom, ul. Sanatoryjna 13, 1910-1917, nr rej.: 1148/J z 7.08.1993
- zespół sanatorium „Bukowiec”, ul. Sanatoryjna 15, 27, 1902-04, 1920, nr rej.: 1051/J z 14.09.1990:
- sanatorium „Wysoka Łąka”
- sanatorium „Bukowiec”
- park
- willa, ul. Sanatoryjna 17, 1902, nr rej.: A/821 z 12.07.2006
- willa, ul. Sanatoryjna 19, 1902, nr rej.: 1319/J z 28.11.1997
- szkoła podstawowa nr 1,  nr rej.: 1073/J z 10.05.1991:
- budynek, ul. Staszica, 1778, XIX/XX
- budynek, ul. Jagiellońska (d. ul. Waryńskiego), 1794
- plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 2, 1753, nr rej.: 1265/J z 3.06.1996
- pałac, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 40, 2 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1155/J z 18.02.1994
- karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Wiejska 1, mur.-drewn., k. XIX, nr rej.: 1145/J z 29.06.1993
- dom, ul. Wojska Polskiego 2, k. XIX, nr rej.: 1346/J z 5.10.1998
- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Borusiaka, 1905, nr rej.: 1287/J z 7.03.1997

Kowary – Ciszyca
- zespół pałacowy, ul. Jeleniogórska 38, pocz. XIX:
- pałac, nr rej.: 652/J z 7.08.1980
- park, nr rej.: A/5367/537/J z 6.07.1979
- sztuczna grota, nr rej.: j.w.

Kowary – Radociny
- zespół pałacowy „Nowy Dwór”, ob. dom wypoczynkowy , ul. Zamkowa 1:
- pałac, XVI, 1861, 1913,  nr rej.: A/5509/256 z 23.05.1951
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5375/505/J z 7.12.1977

MYSŁAKOWICE – gm.

Bobrów
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac, (XVII), 1894, nr rej.: A/5387/485/J z 9.11.1976
- budynki folwarczne, k. XIX, nr rej.: 670/A/1-5/05 z 24.01.2006
- park, k. XIX, nr rej.: A/738 z14.04.2006

Bukowiec
- kościół fil. p.w. św. Marcina, XVI, nr rej.: A/2125/1957 z 18.04.1969
- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2124/522 z 3.12.1958
- zespół pałacowy, XVI-XIX, nr rej.: 468/A/04 z 13.12.2004
- pałac, 2 poł. XVI, 1790-1800, nr rej.: 901/J z 2.12.1987
- pawilon – herbaciarnia, 1804, nr rej.: 901/J z 2.12.1987
- mauzoleum, tzw. Opactwo (sztuczna ruina), 1818, nr rej.: 901/J z 2.12.1987
- budynek mieszkalno-gospodarczy, 1 ćw. XIX, nr rej.: 901/J z 2.12.1987
- stodoła, 1 ćw. XIX, nr rej.: 901/J z 2.12.1987
- park, 1780, XIX, nr rej.: A/5378/502/J z 1.12.1977
- willa, ul. Tokarska 17, 1882, 1934, nr rej.: A/5277/1-2 z 13.07.2011
- otoczenie , j.w.

Dąbrowica
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej, 1890-1900, nr rej.: A/4905 z 23.02.2011
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac, nr rej.: 644/J z 4.08.1980
- park, nr rej.: 894/J z 24.03.1987

Karpniki
- kościół p.w. św. Jadwigi, XIV-XIX, nr rej.: A-1984/409 z 18.12.1956
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-1985/1142/J z 15.06.1993
- ogrodzenie z bramami, nr rej.: j.w.
- kościół ewangelicki, poł. XVIII, nr rej.: 410 z 18.12.1956
- 2 budynki mieszkalne, nr rej: j.w.
- d. plebania, XVIII, nr rej.: 1406 z 29.09.1965
- ruiny zamku „Sokolec”, XIV-XV, nr rej.: 1403 z 23.09.1965
- zespół pałacowy, ul. Łąkowa 1, nr rej.: 467/A/04 z 13.12.2004:
- pałac, (1poł. XVII) 1838-1846,  nr rej.: A/5512/211 z 16.06.1950
- park, po 1820, nr rej.: A/5513/177 z 31.05.1950
- aleja lipowa, w kierunku Łomnicy, poł. XIX, nr rej.: A/1083 z 22.08.2008
- zespół willowy (d.nr 41), ul. Stawowa 12, 1875:
- willa, mur.-drewn., nr rej.: 1069/J z 18.03.1991
- park, nr rej.: 860/J z 4.02.1985
- willa, ul. Rudawska 2, 1898, nr rej.: 549/A/05 z 5.08.2005
- młyn wodno-elektryczny (nr 93), 3 ćw. XIX, nr rej.: 1072/J z 9.05.1991
- schronisko „Szwajcarka”, drewn. , 1823, nr rej.: 619/J z 26.03.1980
- budynek gospodarczy, nr rej.: j.w.

Łomnica
- kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV-XIX, nr rej.: A-2090/1410 z 23.09.1965
- cmentarz, nr rej.:  A-2091/1150/J z 17.11.1993
- ogrodzenie z bramą, nr rej. : j.w.
- kaplica, nr rej.: j.w.
- pastorówka, ob. dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 96, 1752, nr rej.: 902/J z 9.11.1987
- zespół pałacowy, ul. Karpnicka 3, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 653/J z 27.08.1980
- dwór „Dom wdowy”, nr rej.: 896/J z 14.08.1987
- park, nr rej.: A/5379/501/J z 1.12.1977
- zespół folwarczny, XVIII/XIX, nr rej.: 1179/J z 9.11.1994:
- spichrz
- stajnia
- stodoła
- kuźnia
- stajnia-obora
- budynek mieszkalno-gospodarczy
- budynek mieszkalny
- 2 stodoły na terenie parku

Mysłakowice
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1836-1840, nr rej.: A/2159/858/J z 19.12.1984
- kaplica cmentarna, na cmentarzu komunalnym, k. XIX, nr rej.: 482/A/1-2/05 z 21.02.2005
- mauzoleum rodziny von Ruschweÿ, na cmentarzu komunalnym, k. XIX, nr rej.: j.w.
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:
- pałac, nr rej.: 639/J z 13.05.1980
- park, nr rej.: A/5374/508/J z 7.12.1977
- dom, ul. Cmentarna 1, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 999/J z 13.12.1989
- dom, ul. Czerwony Dworek 3, drewn.-mur., 1857, nr rej.: 998/J z 13.12.1989
- willa „Czerwony Dwór”,  ul. Czerwony Dworek 5, drewn., 1838, nr rej.: 638/J z 13.05.1980
- dom, ul. Czerwony Dworek 8, k. XIX, nr rej.: 848/J z 3.10.1984
- dom, ul. Czerwony Dworek 13, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1016/J z 14.03.1990
- dom, ul. Czerwony Dworek 14, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1017/J z 14.03.1990
- dom, ul. Czerwony Dworek 15, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1015/J z 12.03.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 5, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1026/J z 30.03.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 6, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1030/J z 5.04.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 7, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1031/J z 5.04.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 8, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1032/J z 5.04.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 9, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1033/J z 5.04.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 10, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1034/J z 5.04.1990
- dom, ul. Daszyńskiego 11, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1035/J z 5.04.1990
- dom, ul. Starowiejska 14, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1025/J z 30.03.1990
- zespół d. zakładów lniarskich „Orzeł”, ul. Daszyńskiego 16, nr rej.: A/4906/1-6 z 28.02.2011:
- przędzalnia, 1844, 1870-74
- tkalnia, 1870-74
- siłownia energetyczna, 1884
- magazyn, 1869, 1910
- budynek produkcyjno-magazynowy, 1879
- stacja trafo

Wojanów
- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, XVIII, nr rej.: A/2019/1143 z 10.10.1964
- zespół pałacowy i folwarczny, XVII-XIX:
- pałac, nr rej.: A/5511/240 z 28.07.1950
- park (w granicach ogrodzenia), nr rej.: A/5510/241 z 24.08.1950
- budynki folwarczne, 2 i 3 ćw. XIX, nr rej.: 592/A/05/1-5 z 10.10.2005:
- obora z częścią mieszkalną
- oficyna mieszk.
- wozownia
- obora

PIECHOWICE – m.
- dom, ul. Boczna 17 (d. 8), szach., XVIII/XIX, nr rej.: 626/488/J z 7.02.1977
- pensjonat „Uroczysko”, ul. Wczasowa 6, mur.-drewn., 1890, nr rej.: 627/1045/J z 9.08.1990
- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Kolejowa, 1909, nr rej.: 632/1267/J z 5.06.1996

Piechowice – Pakoszów
- zespół pałacowy, XVII, XIX:
- pałac, nr rej.: 630/619 z 1.09.1959
- park, nr rej.: 631/506/J z 3.12.1977

Piechowice – Piastów
- kościół fil. p.w. Bożego Ciała, 2 poł. XIV, XV/XVI, nr rej.: 628/715/J z 11.01.1982
- cmentarz, 2 poł. XIX, nr rej.: 629/946/J z 29.03.1989
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.

PODGÓRZYN – gm.

Głębock
- dom nr 7, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/764/838/J z 15.06.1984

Marczyce
- dom mieszkalno-gosp., dz.nr 134/3, mur./szach., 1716, 1730, nr rej.: A/1009 z 7.05.20 07

Miłków
- kościół par. p.w. św. Jadwigi, XVIII, nr rej.: A/765/1414 z 23.09.1965
- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/766/967/J z 18.06.1989
- kościół ewangelicki (ruina), 1755, nr rej.: A/770/925/J z 29.12.1988
- cmentarz, nr rej.: j.w.
- zespół pałacowy, XVII, XVIII, XIX/XX, ul. Wiejska 218:
- pałac, 1667, 1768, nr rej.: A/767/522/J z 8.06.1979
- park, nr rej.: A/769/507/J z 7.12.1977 i z 1.12.2010
- willa – dom gościnny, XIX/XX, nr rej.: A/768/1324/J z 22.12.1997
- stajnia, nr rej.: j.w.

Podgórzyn
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, XV-XVIII, XIX, nr rej.: A/771/1416 z 13.09.1965
- cmentarz, przy kościele, k. XVIII, nr rej.: A/772/966/J z 8.06.1989
- dom przedpogrzebowy, nr rej.: j.w.
- bramy, nr rej.: j.w.
- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. p.w. MB Częstochowskiej, 1778-1780, nr rej.: A/773/520 z 3.12.1958

Przesieka
- młyn, mur.-drewn., ul. Karkonoska 3, 1803, nr rej.: A/774/847/J z 3.10.1984

Sosnówka
- kościół fil. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII, nr rej.: A/777/1422 z 23.09.1965
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Ostrobramskiej, 1818-20, nr rej.: 44/A/01 z 16.02.2001
- karczma, ob.budynek usługowy, ul. Karkonoska 17, 1834, nr rej.: A/778/1312/J z 16.09.1997

Sosnówka Górna
- kaplica św. Anny, 1718-1719, nr rej.: A/775/658/J z 9.09.1980
- dom, obok kaplicy św. Anny, k. XIX, nr rej.: 788/J z 7.07.1983 (nie istnieje)

Staniszów
- kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, XV/XVI, nr rej.: A/779/1423 z 23.09.1965
- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/780/952/J z 25.04.1989
- pałac (nr 23), XVIII/XIX, nr rej.: A/785/600/J z 27.12.1979
- dwór (nr 68) z otoczeniem, 1780-1790, nr rej.: A/786/1280/J z 26.11.1996
- zespół pałacowy  i folwarczny (nr 100):
- pałac, 1787, pocz. XX, nr rej.: A/781/878/J z 4.04.1986
- oranżeria, 1818, nr rej.: j.w.
- park, po 1780, nr rej.: /782/862/J z 2.04.1985
- folwark :
- budynki, nr rej.: A/787/1-4 z 29.05.2006:
- obora, k. XVIII
- stodoła, k. XIX
- spichrz, k. XIX
- budynek mieszkalny, k. XIX
- otoczenie budynków (teren folwarku), nr rej.: A/1909 z 29.03.2010
- zespół pałacowy (nr 111):
- pałac, k. XVIII, 1830, pocz. XX, nr rej.: A/783/1175/J z 29.09.1994
- park, pocz. XIX, nr rej.: A/784/912/J z 15.06.1988
- ogrodzenie z bramą, pocz. XIX, nr rej.: j.w.
- sztuczne ruiny „Zamek Henryka”, na szczycie góry Grodna, 1806, 1842, nr rej.: A/1070 z 13.06.2008

STARA KAMIENICA – gm.

Antoniów
- dom nr 77, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A/749/805/J z 27.10.1983

Barcinek
- kościół fil. p.w. Michała Arch., XVII, nr rej.: A/750/1427 z 23.09.1965
- zespół pałacowy, XVI, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: A/751/661/J z 7.10.1980
- bramka w ogrodzeniu, nr rej.: j.w.
- park, nr rej.: A/752/708/J z 10.11.1981

Kamienica Mała
- kościół fil. p.w. św. Barbary, 2 poł. XVI, XVII, 1867, nr rej.: A/753/1405 z 23.09.1965

Kopaniec
- kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, XVI-XVIII, nr rej.: A/754/1141 z 10.10.1964
- kaplica grobowa J.S. Brauna,  1769, nr rej.: A/755/701/J z 10.11.1981
- ogrodzenie, nr rej.: j.w.

Kromnów
- kościół fil. p.w. św. Jerzego, drewn., XVI, nr rej.: A/756/1409 z 23.09.1965
- kościół ewangelicki, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/757/982/J z 2.10.1989

Nowa Kamienica
- kościół fil. p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, XV, nr rej.: A/758/1415 z 23.09.1965

Rybnica
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, XIV/XV, nr rej.: A/760/1418 z 23.09.1965
- ruiny zamku, XIV, XVIII, nr rej.: A/759/961 z 13.12.1961

Stara Kamienica
- kościół par. p.w. Ścięcia św. Jana, XV, XVII, nr rej.: A/761/1142 z 10.10.1964
- ruiny zamku, poł. XVI, nr rej.: A/762/1424 z 23.09.1965

Wojcieszyce
- kościół p.w. św. Barbary, 1761-62, nr rej.: A/763/1426 z 23.09.1965
- kościół ewangelicki, ob. nieczynny, 1775, nr rej.: A/1039 z 16.01.2008

SZKLARSKA PORĘBA – m.
- miasto, XIX/XX, nr rej.: A/1815/611/J z 26.02.1980
- kościół p.w. MB Różańcowej, 1652, XIX, nr rej.: A/2141/1099/J z 4.02.1992
- cmentarz, nr rej.: j.w.
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Niepokalanego Serca NMP, 1775-66, nr rej.: 1100/J z 04.02.1992
- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2143/868/J z 22.02.1985
- dom  „Zacisze IV”, ul. Caritas 2, 1921, nr rej.: 1114/J z 4.11.1992
- dom, ul. Cicha 2, pocz. XX, nr rej.: 1110/J z 28.09.1992
- dom, ul. Cicha 4, po 1920, nr rej.: 1083/J z 5.09.1991
- dom, ul. Cicha 8, pocz. XX, nr rej.: 1109/J z 28.09.1992
- dom mieszkalno-gosp. w „Dolinie Siedmiu Domów”, ul. Górna 10, 1738, pocz. XX, nr rej.: A/1018 z 17.08.2007
- dom, ul. Kilińskiego 17, pocz. XX, nr rej.: 1111/J z 28.09.1992
- zespół willowy, ul. Kilińskiego 18, 1890:
- willa „Zacisze III”, nr rej.: 1132/J z 24.03.1993
- wozownia, nr rej.: 1149/J z 9.08.1993
- ogród, nr rej.: 1270/J z 2.08.1996
- willa, ob. muzeum, ul. Kilińskiego 20, mur.-drewn., 1885, nr rej.: 1327/J z 14.01.1998
- willa Carla Hauptmana ,drewn., ul. 11 Listopada 9, k. XIX, nr rej.: 936/J z 17.11.1988
- park, nr rej.: 888/J z 9.02.1987
- dom, drewn./mur., ul. 11 Listopada 24, 1740, nr rej.: 759/J z 24.05.1982
- willa – pensjonat, ul. 1 Maja 64, po 1920, nr rej.: 1344/J z 21.09.1998
- dom, ul. Muzealna 5, szach., 1905, nr rej.: 416/A/04 z 27.10.2004
- pensjonat, ul. Odrodzenia 1, mur.-drewn., 2 poł. XIX, 1906, nr rej.: A/5818 z 12.04.2012
- pensjonat, ul. Orzeszkowej 6, 1920, nr rej.: 9/A z 21.02.2000
- pensjonat, ul. Orzeszkowej 8, 1920, nr rej.: 10/A z 21.02.2000
- pensjonat, ob. dom, ul. Sikorskiego 1, mur.-szach., 1885, po 1920, nr rej.: A/1088 z 5.11.2008
- dom z ogrodem, ul. Wrzosowa 17, po 1920, nr rej.: 1135/J z 29.04.1993
- młyn św. Łukasza, ob. hotel i restauracja „Złota Jama”, mur.-szach., 1870, nr rej.: 1231/J z 25.08.1995
- budynek fabryczny huty „Julia”, XVIII, nr rej.: A/5475/1007 z 10.12.1963

KAMIENNA GÓRA – gm.

Jawiszów
- d. młyn wodny (nr 33), XVIII-XIX, nr rej.: 1010/J z 11.01.1990

Kochanów
- kościół fil. p.w. św. Mateusza, XV/XVII, nr rej.:  A/2058/912 z 31.12.1961
- plebania, ob. dom mieszkalny nr 95, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/5440/1445 z 7.10.1965
- kuźnia, XVIII, nr rej.: 441 z 16.06.1959

Krzeszów
- zespół klasztorny cystersów, ob. benedyktynek, XVIII:
- kościół, ob. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A/1989/489 z 20.02.1959
- mauzoleum Piastów, nr rej.: j.w.
- klasztor, nr rej.: j.w.
- dom opata, nr rej.: A/5489/588 z 26.08.1959
- ogród klasztorny, nr rej.: A/2151/944/J z 15.03.1989
- kościół pomocniczy p.w. św. Józefa, nr rej.: A/2056/913 z 31.07.1959
- plebania, nr rej.: A/2057/633 z 23.11.1959
- oficyna (d. apteka, browar), ob. restauracja, XVI, XIX, nr rej.: 86/A/02 z 18.04.2002
- dom nr 285 (d.bud.adm.), nr rej.: 204/A/04/1-13 z 12.01.2004 (dec.zespół budowl.)
- dom nr 255, pocz. XIX, nr rej.: j.w.
- dom nr 256, XVIII, k.XIX, nr rej.: j.w.
- dom, ob. punkt obsługi pielgrzymów, 1730, XIX, XX, nr rej.: j.w.
- budynek mieszk.-gosp „Długi Dom”, XVI, 1730, 1 p. XIX, nr rej.: j.w.
- budynek mieszk.-gosp. nr 254, XVIII, XIX, nr rej.: j.w.
- wozownia, nr rej.: j.w.
- budynek bramny, XVI, XVIII, nr rej.: j.w.
- cmentarz klasztorny, nr rej.: j.w.
- ogrodzenie cmentarza z bramą, nr rej.: j.w.
- mur graniczny opactwa, XVI-XX, nr rej.: j.w.
- brama ogrodowa, nr rej.: j.w.
- 2 kaplice przy murze granicznym, nr rej.: j.w.
- kaplice kalwarii, nr rej.: A/5488/589 z 26.08.1959
- kaplica Grota Narodzenia Pańskiego, 1674, 1927, w Betlejem, nr rej.: 319/A/04 z 8.2004
- pawilon opata „Na Wodzie”, w Betlejem, drewn., 1730, nr rej.: 203/A/03 z 3.09.2003
- dom nr 288, tzw. Betlejem, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1136/J z 10.05.1993

Krzeszówek
- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, XV/XVI, nr rej.: A-1976/829 z 27.12.1960
- plebania kościoła par. p.w. św. Wawrzyńca (nr 33), 1753, nr rej.: A/2150/1285/J z 20.10.1997

Leszczyniec
- d. kościół par. p.w. św. Bartłomieja Apostoła, ob. pomocniczy, k. XVI, XVIII, nr rej.: A/2139/1170/J z 14.07.1994
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Bartłomieja Apostoła, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2138/1171/J z 19.07.1994

Pisarzowice
- kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVI/XVII, nr rej.: A/2061/830 z 27.12.1960
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 717/J z 13.04.1982
- park, nr rej.: 633/J z 3.04.1980

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>