ŁOMNICA

ŁOMNICA

      Łomnica leży na wysokości 350 – 370 m n.p.m., ciągnąc się około 3 km wzdłuż obu brzegów rzeki Łomnicy od jej ujścia do Bobru na północy, gdzie sąsiaduje z Wojanowem, po drogę z Jeleniej Góry do Kowar, gdzie łączy się z Mysłakowicami.. W połowie wioski do Łomnicy wpływa Jedlica.

    Pierwotna osada znajdowała się przy ujściu Łomnicy do Bobru. Z czasem osadnictwo stopniowo przesuwało się w górę rzeki.

    Jest to jedna z większych i starszych miejscowości w Gminie Mysłakowice i Kotlinie Jeleniogórskiej. Powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. Na początku XIV w. była to już dosyć duża wieś.

    Z czasem ośrodkiem rozwoju Łomnicy i dzisiejszych Mysłakowic stał się wymieniany już w 1368 r. kościół o wyraźnym charakterze obronnym. Wyniesienie ponad dno doliny oraz okalający mur nie przeszkodziły w zdobyciu i zniszczeniu go przez husytów. Obecna świątynia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP powstała pod koniec XV w., a po przebudowie z 1754 r. zyskała zachowane do dziś barokowe wyposażenie.

    Wieś wtedy należała do znanego śląskiego rodu rycerskiego von Zedlitz i dzieliła się na 3 części.

    Nieco poniżej kościoła katolickiego w 1751 r. na gruncie podarowanym przez jeleniogórskiego kupca i ówczesnego właściciela pałacu w Łomnicy Christiana Mentzla, powstał ewangelicki dom modlitwy.

    Pierwszym pastorem w był Ehrenfried Liebich (1713-1780), którego wiersze i teksty niemieccy i szwajcarscy ewangelicy po dziś odnajdują w swoich śpiewnikach.

    Po 1950 r. nieużywany kościół zaczął podupadać i ostatecznie został rozebrany w 1970 r. Z całego założenia pozostała obecnie pastorówka oraz budynek dawnej szkoły.

    W 1720 r. osiadły w Jeleniej Górze szwedzki architekt Martin Frantz rozpoczął przebudowę istniejącego dworu, czego wynik możemy widzieć dziś w postaci głównego budynku kompleksu pałacowego w Łomnicy. W 1738 r. pałac stał się on własnością jeleniogórskiej rodziny kupieckiej Mentzel.

    W 1800 r. w sąsiedztwie powstał tzw. Dom Wdowy (dziś hotel i restauracja), zaś po zakupieniu kompleksu przez hrabiego Gustava Ernsta von Küster dokonano ponownej przebudowy głównego pałacu. Kolejnym krokiem było zagospodarowanie otoczenia oraz doliny Bobru w kierunku Karpnik. W ten sposób powstał park o powierzchni 8 ha.

    W dużym pałacu znajduje się stała wystawa prezentująca dzieje wszystkich rezydencji pałacowych Kotliny Jeleniogórskiej i innych części Sudetów, natomiast w remontowanych budynkach gospodarczych obejrzeć można wystawę przybliżającą dawne zajęcia rolników, rzemieślników i chałupników u stóp Karkonoszy.

    Po wytyczeniu ścieżek i zaplanowaniu parku nad Bobrem, połączyły się założenia parkowe w Karpnikach, Łomnicy i sąsiednim Wojanowie oraz położone dalej na południe: w Mysłakowicach, Bukowcu, Ciszycy, Miłkowie, Staniszowie i Cieplicach.

    Nie bez racji odwiedzający w XIX w. Kotlinę Jeleniogórską nazywali ją Śląskim Elizjum, do której to idei powracają obecnie właściciele pałaców we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej.

    Odnowiony po 1994 r. Pałac Łomnica stał się pierwszym impulsem do odtworzenia pod karkonoskiej Doliny Zamków i Ogrodów. Ogród Ducha Gór to nie tylko imponujące sudeckie krajobrazy, fantastyczne formacje skalne, dzieje rodem ze średniowiecznych eposów, łagodna przyroda, intrygujący ludzie zżyci ze swoimi górami, ale również bardzo rzeczywiste ogrody i rezydencje.

    Związki jeleniogórskich kupców z Łomnicą nie były przypadkowe, gdyż właśnie tu pracowała większość chałupników wytwarzających muślin oraz płótna lniane, które pokrywane były także na miejscu barwnym drukiem. Najsłynniejsze jednak były jeleniogórskie woale. Miasto otrzymało nawet cesarski przywilej monopolu na produkcję i eksport tego materiału.

    Od połowy XVIII w. w okolicy wytrwale pracowali torfiarze, w wyniku czego powstało ponad 30 stawów. Dla ochłody po ciężkiej pracy rozkoszowano się warzonym na miejscu wedle angielskiej receptury piwem „ale“.

    Dzisiejsza Łomnica nie przeżywa aż takiego boomu budowlanego, jak Mysłakowice, ale zaradność jej mieszkańców oraz bliskość Jeleniej Góry pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

    W południowej części wsi, nieopodal kościoła znajduje się węzeł ścieżek rowerowych do Jeleniej Góry, Mysłakowic i w stronę masywu Mrowca. Rowerzystom udającym się stąd w kierunku pałacu, Bobru i Wojanowa proponujemy dojazd ulicami prowadzącymi lewym brzegiem Łomnicy; na głównej drodze – a więc na prawym brzegu – panuje zbyt duży ruch samochodowy.
Piechurom polecamy spacer z pałacu Łomnica, wzdłuż Bobru, przez odtwarzany park i dalej ścieżkami już na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie należącym do Dominium Łomnica wytyczone zostały trasy oznakowane białymi kamieniami.

Źródło: „Ogród Ducha Gór u Stóp Karkonoszy”Fundacja Partnerstwo Ducha Gór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>